Valentina Milijić-Petrović je rođena 18. decembra 1964. godine u Pirotu. Svoje detinjstvo je provela u Nišu, gde je završila osnovnu i srednju školu. Dolazi u Beograd 1983. god da živi i studira na Farmaceutskom fakultetu i diplomira 1988. god.

Nakon završenih studija vraća se u Niš i zapošljava u Državnoj apoteci Niš, gde počinje sticanje radnog iskustva i uspešnu poslovnu karijeru. Nakon četiri godine rada u apoteci Niš, prelazi u preduzeće ”Farma-dent d.o.o.” iz Niša koje se bavi prometom lekova i vrlo brzo postaje direktor. Sa skoro punih sedam godina rada u preduzeću “Farma-dent d.o.o.” i ogromnim stečenim iskustvom, otvara sopstvenu apoteku “EkofarmDuvanište” u Nišu, koja posluje uspešno četiri godine. Nakon toga prelazi u Beograd gde počinje da radi za jednu od najvećih farmaceutskih kompanija u svetu Sanofi-Aventis, prvo kao njen medicinski predstavnik za jugoistočnu Srbiju, a zatim kao Key Account Manager Hospital.

Od februra 2014. godine ponovo počinje karijeru privatnika, osnivanjem preduzeća MEDIA SANA Beograd.

Preporuka

“Sa Vanjom sam radila najmanje tri godine i ono što mogu reći sada već i sa vremenske distance da nikada nisam upoznala kreativniju osobu i to onog tipa koji svoju kreativnost neće ostaviti na papiru, nego će ga sprovesti do posljednjeg detalja u djelo. Možda šefovima ili nekom drugom neće biti lako u početku, jer će uvijek biti vučen za rukav, podsjećan na razne načine, ali na kraju svega svi će biti sretni jer su bili dio nečeg nadahnjujućeg i velikog.

To je isto jedna od Vanjinih najizraženijih karakteristika: za nju horizonti nikad nisu dovoljno široki.”

Emina Čengić, Sarajevo, april 2014.