Da li znate šta je ginekomastija?

Da li se susrećete u praksi sa pitanjem o ginekomastiji kao neželjenoj posledici primene lekova?

Ginekomastija (prolazno povećanje grudi kod muškaraca) je uglavnom posledica poremećaja odnosa cirkulišućih estrogena naspram cirkulišućih androgena. Može biti deo normalnih fizioloških promena (u pubertetu ili u dubokoj starosti) ili posledica nekih bolesti. Jatrogena ginekomastija čini 10-20% svih prijavljenih slučajeva. Lekovi za koje se zna da imaju ovaj neželjeni efekat su: antiandrogeni (bikalutamid, flutamid, finasterid, dutasterid), spirinolakton, antiretrovirusni lekovi, cimetidin.

Continue reading “Da li znate šta je ginekomastija?”